top of page

Prohlášení o přístupnosti

WWW.HEIMATHAUS-DENGG.AT se snaží poskytovat webovou stránku, která je přístupná co nejširšímu publiku, bez ohledu na okolnosti a schopnosti. Snažíme se co nejvíce dodržovat Pokyny pro přístupnost webového obsahu (WCAG 2.0, úroveň AA) vydané konsorciem World Wide Web Consortium (W3C). Tyto pokyny vysvětlují, jak lze webový obsah zpřístupnit lidem se zdravotním postižením. Dodržování těchto pokynů pomůže učinit web uživatelsky přívětivějším pro všechny. I když se <název webu> snaží dodržovat pokyny a standardy přístupnosti, není to vždy možné ve všech oblastech webu a v současné době na tom pracujeme. Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k dynamické povaze webu se mohou občas vyskytnout drobné problémy, protože web je pravidelně aktualizován. Neustále hledáme řešení, která přivedou všechny oblasti webu na stejnou úroveň obecné dostupnosti webu.

Pokud máte nějaké připomínky nebo návrhy, jak bychom mohli zlepšit přístupnost našich webových stránek, neváhejte kontaktovat našeho koordinátora přístupnosti. nebo vaše zpětná vazba nám pomáhá zlepšovat.

bottom of page