top of page

Oświadczenie o dostępności

WWW.HEIMATHAUS-DENGG.AT dokłada wszelkich starań, aby strona internetowa była dostępna dla jak najszerszego grona odbiorców, niezależnie od okoliczności i możliwości. Staramy się w jak największym stopniu przestrzegać wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG 2.0, poziom AA) opublikowanych przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C). Niniejsze wytyczne wyjaśniają, w jaki sposób treści internetowe mogą być bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych. Przestrzeganie tych wytycznych pomoże uczynić sieć bardziej przyjazną dla wszystkich użytkowników. Chociaż <site name> stara się przestrzegać wytycznych i standardów dotyczących ułatwień dostępu, nie zawsze jest to możliwe we wszystkich obszarach witryny i obecnie pracujemy nad osiągnięciem tego celu. Należy pamiętać, że ze względu na dynamiczny charakter witryny, czasami mogą wystąpić drobne problemy, ponieważ witryna jest regularnie aktualizowana. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, które doprowadzą wszystkie obszary serwisu do tego samego poziomu ogólnej dostępności internetowej.

Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie, w jaki sposób możemy poprawić dostępność naszej strony internetowej, nie wahaj się skontaktować z naszym koordynatorem ds. dostępności. lub Twoja opinia pomoże nam wprowadzić ulepszenia.

bottom of page